Zo zie ik als koorlid Malle Babbe:

De naam zegt het al: dit is niet zomaar een koor. Ooit door Frans Hals geschilderd als een ‘vrouw van het volle leven’,

een bruisende, malle meid
en op haar toekomst voorbereid,
gaf de mannen hun pleziertje
en nam nog maar een biertje.

Zó is het niet helemaal bij de vrouwen van Malle Babbe. Goed, ze zijn behoorlijk mal en babbelen graag en ze hebben een bijzonder malle dirigent die allemaal malle liedjes kent, maar over de linie genomen is er een belangrijke overeenkomst met het schilderij:

ze kijken altijd zo blij
en dat komt door de zingerij.

Onder de bezielende leiding van Leny van Schaik, een vakvrouw ‘ pur sang’, stijgt deze groep vrouwen tot ongekende hoogten en laagten en alles daar tussenin. De variatie in het repertoire is breed geschakeerd en “ze zingen nóóit een noot verkeerd”. Liedjes worden mooie schilderijtjes, klanken mengen zich tot prachtige kleuren en teksten roepen beelden op.

Van ‘Beelden uit de kinderjaren’ tot de indrukwekkende ‘Song of Survival’, gezongen door vrouwen in de Japanse kampen. ”De kracht van een lied” is voor deze vrouwen van levensbelang geweest. De verbinding die ontstaat in het stemmenorkest is van een intense zuiverheid. Deze muziek raakt je in je ziel.

Als Vrouwenkoor Malle Babbe ergens komt optreden is het altijd feest! Dat heeft alles te maken met de kwaliteiten van Leny van Schaik. Naast dynamische dirigent is zij een cabareteske rasfantast, muzikale maniak en absolute sfeermaker. Zij zal het publiek verleiden tot een saamhorige samenzang. Het programma wordt zorgvuldig afgestemd op de doelgroep. Het koor zingt bijna alles uit het hoofd en uiteindelijk zal het publiek de ‘tent’ (of kerk) vrolijk, blijmoedig en verwonderd verlaten.

Vrouwenkoor Malle Babbe, uit het leven gegrepen!

Jacqueline Brandsma

Terug